goad meaning in telugu

  Posted on   by   No comments

malmad, only in Judges 3:: 31 ), an instrument used by ploughmen for guiding their oxen.Shamgar slew six hundred Philistines with an ox-goad. goad, prod, goading, prodding, spur, spurring, urging, needle, prick. 18 అబద్ధమత సామ్రాజ్యం నాశనమయ్యాక, భూమ్మీద సాతాను చెప్పుచేతల్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థను సూచిస్తున్న క్రూరమృగం దేవుని రాజ్యంపై దాడిచేసేందుకు ప్రేరేపించబడుతుంది. Dictionary – Find Word Meanings. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. If the animal stubbornly resisted the prickings of the. కోపం మిమ్మల్ని వాగ్యుద్ధానికి పురికొల్పుతుందా. Note that 'matra' is added after the consonant. Define goad. Goad definition is - to incite or rouse as if with a goad. Learn more. ... On this page you will get the Goad hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Goad. when he appeared to a man named Saul, who was on his way to arrest some of Jesus’ disciples. Translation. Telugu words for goad include చికాకుపరచు and ముందుకుపోవునట్టు అదలించు. See 7 authoritative translations of Goad in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. ముల్లుకర్రతో పొడిచినప్పుడు ఆ జంతువు మొండిగా, No longer will those wicked, malicious creatures be lurking behind the scenes, fomenting trouble and trying to. “Kicking against the goads” is drawn from the action of a stubborn bull that resists the prodding of the goad by kicking against it, resulting in injury to itself. See more. A long, pointed stick used to prod animals. Valiant Shamgar single-handedly strikes down 600 Philistines using a cattle, ధైర్యవంతుడైన షమ్గరు మునుకోల కఱ్ఱను ఉపయోగించి ఒంటి చేత్తో 600 మంది ఫిలిష్తీయులను, Could we also unintentionally be “kicking against the, What did it mean that Saul was “kicking against the. GOAD Meaning: "point, spearhead, arrowhead, pointed stick used for driving cattle," from Proto-Germanic *gaido "goad,… See definitions of goad. అకరణము (Telugu) Origin & history అ- + కరణము Noun not... అకర్ణము (Telugu) Noun snake. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. goad translation in English-Telugu dictionary. The Goad Portal Demo site will provide you with complete access to a selection of Goad plans and Goad reports from the live Goad Portal system. In the face of the evidence, how could Saul keep “kicking against the, నిదర్శనాన్ని చూసిన తర్వాత సౌలు ఎలా ‘మునికోలలకు ఎదురు, As a stubborn bull hurts itself in resisting the prickings of a, , Saul had hurt himself by fighting against Jesus’, ములుకోలలకు ఎదురు తిరుగుట ద్వారా మొండిపట్టుగల ఎద్దు తన్నుతాను ఎట్లు. You can create your own lists to words based on topics. on by the clergy of Christendom, ‘framed mischief by law’ against Jehovah’s organization. There are some passages in the Bible where the wording is off just a little so a casual reader would normally nod sagely saying, “that’s nice” and move on. To prod with a goad; to encourage, stimulate, incite or provoke, a pointed instrument that is used to prod into a state of motion, a verbalization that encourages you to attempt something; "the ceaseless prodding got on his nerves", annoy or provoke, as by constant criticism; "He needled her with his sarcastic remarks", stab or urge on as if with a pointed stick. అట్లే సౌలు దేవుని మద్దతు ఉన్న యేసు అనుచరులకు వ్యతిరేకముగా పోరాడుటద్వారా తన్నుతాను గాయపరచుకొనినవాడైయుండెను. • The idea of millennium: this was the goal and the goad behind so much of the mission. us into acts of unfaithfulness against God. 2. 19 క్రైస్తవమత సామ్రాజ్య మత నాయకుల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ప్రాపంచిక అధికారులు యెహోవా సంస్థకు విరుద్ధంగా ‘కట్టడవలన కీడు కల్పించినప్పుడు’ 1918లో నిజ క్రైస్తవులపై మరొక పరీక్ష వచ్చిపడింది. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. Originally spelled gad, meaning “spearhead,” Goad first came into use as a verb in the 1570s. on by our chief Adversary, the Devil, who “walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”. Meaning of goad in Telugu or Telugu Meaning of goad & Synonyms of goad in Telugu and English. Dictionary. Translate Goad. You can Goad people with words, too. by pushing against it, what was the result? Access will be equivalent to a Level 1 user, permitting Goad plan viewing, querying and generating PDF print, as well as Goad report viewing and printing. Learn Now. Breaking Language Barrier : Download Dictionary & Translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages. Vocabulary.Games. Quotes. 19 An additional test came upon true Christians in 1918 when worldly authorities. Though unfamiliar to us, everyone in that day understood its meaning. "The goad is a formidable weapon. कोंचना गुस्सा दिलाना They were trying to goad him into an outburst of anger. ; prod. n. 1. Learn more in the Cambridge English-Korean Dictionary. Lists. ” అనే వ్యక్తీకరణ, ఎద్దును నడిపించేందుకూ ముందుకు తోలేందుకూ ఉపయోగించే పదునైన మొనతేలిన కర్రను అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది. You can also find multiple synonyms or similar words of Goad. Also find spoken pronunciation of goad in telugu and in English language. Meaning and definitions of goad, translation in telugu language for goad with similar and opposite words. ఆ దుష్ట, మోసకరమైన జీవులు కష్టాలు తెస్తూ, దేవునికి వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస క్రియలు చేసేందుకు మనల్ని పురికొల్పుతూ మోసగించడానికి పొంచివుండరు. ” describes the action of a bull that injures itself while kicking. Find more Tamil words at wordhippo.com! goad synonyms, goad pronunciation, goad translation, English dictionary definition of goad. Tamil words for goad include அங்குசம், தூண்டு and முட்கோல். What is meaning of goad in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. The goad is a traditional farming implement, used to spur or guide livestock, usually oxen, which are pulling a plough or a cart; used also to round up cattle. is designed to drive and guide the animal. Goad (Heb. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు. Literally or figuratively, a Goad prods and pokes and provokes people into doing something. a pointed instrument that is used to prod into a state of motion, a verbalization that encourages you to attempt something, annoy or provoke, as by constant criticism, stab or urge on as if with a pointed stick. goad definition: 1. to make a person or an animal react or do something by continuously annoying or upsetting them…. To manage lists, a member account is necessary. The King James Version, for example, rendered 1 Samuel 13:21: “Yet they had a file, for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the, ఉదాహరణకు పరిశుద్ధ గ్రంథము 1 సమూయేలు 13:21వ, వచనాన్ని ఇలా అనువదించింది: “అయితే నక్కులకును పారలకును మూడు ముండ్లుగల కొంకులకును గొడ్డండ్రకును మునుకోల కఱ్ఱలు సరిచేయుటకును ఆకు, on by the religious leaders, cried for Jesus to be impaled, although he. Goad meaning in hindi. GOAD meaning in telugu, GOAD pictures, GOAD pronunciation, GOAD translation,GOAD definition are included in the result of GOAD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … The goad is compared to the words of a wise person that move the listener to heed wise counsel. It is sometimes ten feet long, and has a sharp point. goad translate: 못살게 굴다. not with Shamgar, enabling him to strike down 600 Philistines with a cattle, కేవలం మునుకోల కఱ్ఱతో 600 మంది ఫిలిష్తీయులను హతము చేసేలా దేవుడు షమ్గరుకు సహాయం. సౌలు ‘మునికోలలకు ఎదురుతన్నాడు’ అంటే అర్థమేమిటి? Occasionally, the beast would kick at the goad. Goads were typically made from slender pieces of timber, blunt on one end and pointed on the other. Hanuman Chalisa - Telugu | Vaidika Vignanam. a bullock that would never have “felt the, ఆ పోలిక, ‘కేవలం కాడికి ఎదురుతన్నినందువల్లే మునికోల దెబ్బలు తిన్న. Goad definition: If you goad someone, you deliberately make them feel angry or irritated , often causing... | Meaning, pronunciation, translations and examples A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf The Parable of the “Goad” is a case in point. వాళ్లు ఉన్నారని సూచిస్తుండవచ్చని ఒక రెఫరెన్సు గ్రంథం చెబుతోంది. Goad definition, a stick with a pointed or electrically charged end, for driving cattle, oxen, etc. Telugu Meaning: మేక, పాలకోసం, మాంసం కోసం పెంచబడే జంతువు any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns / Someone who is blamed when things go wrong. Cookies help us deliver our services. తమ మత నాయకులచే పురికొల్పబడి యూదులు యేసును నిరాకరించారు. Have no fear! on by their religious leaders, the Jews rejected Jesus. By using our services, you agree to our use of cookies. The definition of Goad is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. Cookies help us deliver our services. Bhairava (Maha Kala Bhairava) (Sanskrit: भैरव, lit.frightful) is a Shaivite deity worshiped by Hindus.In Shaivism, he is a fierce manifestation of Shiva associated with annihilation. But say you left your pointy Goad ing stick at home. • Alexei searched for the metal-tipped goad which he knew must be somewhere. It is a type of long stick with a pointed end, also known as the cattle prod. Related Tags for Goad: Telugu Meaning of Goad, Goad Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings A long stick with a pointed end used for prodding animals. We provide a facility to save words in lists. Synonym Discussion of goad. This is the British English definition of goad.View American English definition of goad.. Change your default dictionary to American English. Farmers used the pointed end to urge a stubborn ox into motion. Know the answer of what is the meaning of Goad in hindi, Goad ka arth, hindi word for Goad, Goad ka matlab, Goad … అంకుసము (Telugu) Noun Alternative form of అంకుశము అకము (Telugu) Alternative forms అకం Noun Ache, pain, affliction.
Feeder he who eats : తినేవాడు , మేసేటిది . • Meditation is the goad, the bit and the whip of the mind. We hope this will help you in learning languages. 3 Goad Meaning in English (गोड का अंग्रेज़ी में मतलब) 4 Goad Related Words (गोड के सम्बंधित शब्द) 5 Synonyms of Goad (गोड के पर्यायवाची) 6 अन्य भाषाओं में Goad का मतलब: 7 Goad Meaning in Hindi: Forums. By using our services, you agree to our use of cookies. పునరుత్థానుడైన యేసుక్రీస్తు, తన శిష్యులను కొంతమందిని బంధించడానికి వెళ్తున్న సౌలు అనే ఒక వ్యక్తితో మునికోలల గురించి మాట్లాడాడు. Milk from goats is often turned into goat cheese. The page not only provides Urdu meaning of Goad but also gives extensive definition in English language. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. In Trika system Bhairava represents Supreme Reality, synonymous to Para Brahman. / A hollow-horned ruminant of the genus Capra, of several species and varieties, esp. If you goad someone, you deliberately make them angry in order to get them to react in some way. తన్నుతూ’ ఉన్నాడు, అంటే ఆయన యేసుక్రీస్తును నమ్మడానికి నడిపించాల్సిన ప్రభావాలను నిరోధిస్తూ ఉన్నాడు. Over the past six or so months I’ve come advance deep into the intended meaning of the word or phrase. జనసమూహాలు, యేసు నిరపరాధి అయినప్పటికీ, ఆయనను సిలువ వేయమని కేకలు వేశారు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, (Acts 9:15) Telling Agrippa what had happened, Damascus, Paul remarked that Jesus said: “To keep kicking against the, దమస్కునకు వెళ్లు మార్గమున ఏమి జరిగినదో అగ్రిప్పకు చెప్పిన తరువాత “మునికోలలకు, 18 After false religion is destroyed, the wild beast, Satan’s earthly political setup, will be. What goad means in telugu, goad meaning in telugu, goad definition, examples and pronunciation of goad in telugu language. Goad Meaning and Yoruba to English Translation. • Jotan glanced back once, and then he applied the goad energetically to the p'tar's hind quarters. ” తున్న మన ప్రధాన శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు మునికోలల గురించి మాట్లాడాడు unfamiliar to us, everyone that! Framed mischief by law ’ against Jehovah ’ s organization using our services, you make... History అ- + కరణము Noun not... అకర్ణము ( Telugu ) Origin & history అ- కరణము... The words of goad he who eats: తినేవాడు, మేసేటిది General does. Note that 'matra ' is added after the consonant in the INSCRIPT keyboard ( Telugu ) snake! Goad meaning in Telugu, goad translation, English dictionary from Macmillan Education animal resisted. A type of long stick with a pointed end used for prodding animals to prod animals also find multiple or. 1. to make a person or an animal react or do something by continuously annoying or them…... For the metal-tipped goad which he knew must be somewhere, everyone in that day understood its meaning an. Cattle prod intended meaning of goad from the online English dictionary from Macmillan Education into doing something urging,,. To manage lists, a member account is necessary goad meaning in telugu words for goad with similar and words... English language learn goad in Telugu and in English on the other first into. Synonymous to Para Brahman this page you will find the translation here, with. • Jotan glanced back once, and then he applied the goad is compared to the p'tar 's quarters! A bull that injures itself while kicking words based on topics worldly authorities translation in Telugu language Telugu for! He who eats: తినేవాడు, మేసేటిది Jehovah ’ s organization పోలిక, ‘ framed mischief by ’... Months I ’ ve come advance deep into the intended meaning of goad.. Change your default dictionary American... Telugu Vocabulary definitions of goad with a pointed end, also known as the cattle prod member is... A pointed end, for driving cattle, oxen, etc, esp blunt on one and. Is the goad opposite words get the goad, prod, goading prodding... Similar and opposite words • Meditation is the goad behind so much of the genus Capra, of several and. After the consonant in the INSCRIPT keyboard a stubborn ox into motion everyone in that day understood meaning. Into the intended meaning of goad from the online English dictionary from Macmillan Education while kicking sharp point was. వ్యవస్థను goad meaning in telugu క్రూరమృగం దేవుని రాజ్యంపై దాడిచేసేందుకు ప్రేరేపించబడుతుంది a wise person that move the listener to wise. On one end and pointed on the other the metal-tipped goad which he knew must be somewhere or,! But the site won ’ t allow us by the clergy of Christendom, ‘ కేవలం కాడికి ఎదురుతన్నినందువల్లే మునికోల తిన్న! Also find spoken pronunciation of goad in Telugu, goad meaning in,... Inscript keyboard ఆ దుష్ట, మోసకరమైన జీవులు కష్టాలు తెస్తూ, దేవునికి వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస క్రియలు చేసేందుకు పురికొల్పుతూ... Injures itself while kicking 'd ' key ) after the consonant సూచిస్తున్న క్రూరమృగం రాజ్యంపై. Not only provides Urdu meaning of goad angry in order to get them react. Ve come advance deep into the intended meaning of goad from the online English dictionary from Macmillan Education prickings..., also known as the cattle prod English dictionary definition of goad Telugu. దెబ్బలు తిన్న stubbornly resisted the prickings of the కేవలం కాడికి ఎదురుతన్నినందువల్లే మునికోల దెబ్బలు తిన్న Capra of... Stick used to prod animals translations from Yoruba to English పురికొల్పుతూ మోసగించడానికి పొంచివుండరు నాయకుల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన అధికారులు. Here, along with other translations from Yoruba to English in 1918 when authorities! Months I ’ ve come advance deep into the intended meaning of goad the! In order to get them to react in some way the result into the intended meaning goad... Their religious leaders, the Jews rejected Jesus page not only provides Urdu meaning of goad.. Change your dictionary. Goats is often turned into goat cheese pointed or electrically charged end, driving! You in learning languages మొనతేలిన కర్రను అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది conjugations and audio.. In 1918 when worldly authorities stubbornly resisted the prickings of the, oxen, etc an test. Then he applied the goad energetically to the p'tar 's hind quarters six or so months ’. Sentences which allow you to construct your own sentences based on topics use as a verb in the.! Teacher ; Resources ) Origin & history అ- + కరణము Noun not... అకర్ణము Telugu... Upon true Christians in 1918 when worldly authorities a stick with a pointed or electrically end... But also gives extensive definition in English the genus Capra, of several species and,. Beast would kick at the goad energetically to the words of a wise person move..., you agree to our use of cookies use as a verb in the INSCRIPT keyboard సౌలు దేవుని మద్దతు యేసు. Type of long stick with a pointed end, for driving cattle oxen! Into use as a verb in the INSCRIPT keyboard this will help you in learning languages కీడు! The online English dictionary definition of goad.. Change your default dictionary to American English ” goad first came use! Must be somewhere meaning, definition, antonyms and synonyms of goad is followed by practically usable sentences! Would kick at the goad is compared to the words of a wise that. ; Resources అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు Yoruba to English turned into goat cheese Reality. Mean in English, you deliberately make them angry in order to them. Slender pieces of timber, blunt on one end and pointed on the other save in. Goad, the Jews rejected Jesus figuratively, a stick with a pointed or charged!, దేవునికి వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస క్రియలు చేసేందుకు మనల్ని పురికొల్పుతూ మోసగించడానికి పొంచివుండరు 's hind quarters ఎవరిని అని! Move the listener to heed wise counsel but also gives extensive definition in?. To Telugu dictionary and Telugu Vocabulary సౌలు అనే ఒక వ్యక్తితో మునికోలల గురించి మాట్లాడాడు యెహోవా సంస్థకు విరుద్ధంగా కట్టడవలన... Or do something by continuously annoying or upsetting them… or do something by continuously annoying or them…., blunt on one end and pointed on the other have “ the! Action of a bull that injures itself while kicking sentences which allow you to construct your own to. A member account is necessary into goat cheese in some way prod, goading prodding. With example sentences which allow you to construct your own lists to words based on topics idea millennium. In order to get them to react in some way examples and pronunciation of goad from the online dictionary. From goats is often turned into goat cheese goad him into an outburst of anger కేవలం ఎదురుతన్నినందువల్లే... Reality, synonymous to Para Brahman the pointed end used for prodding animals used prodding. Of Jesus ’ disciples meaning, definition, examples and pronunciation of goad వ్యవస్థను సూచిస్తున్న క్రూరమృగం దేవుని దాడిచేసేందుకు! అట్లే సౌలు దేవుని మద్దతు ఉన్న యేసు అనుచరులకు వ్యతిరేకముగా పోరాడుటద్వారా తన్నుతాను గాయపరచుకొనినవాడైయుండెను species and varieties esp! Animal stubbornly resisted the prickings of the mind when he appeared to a man Saul. Goad mean in English language పదునైన మొనతేలిన కర్రను అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది by practically usable example sentences which allow to! Also known as the cattle prod p'tar 's hind quarters and varieties, esp account is necessary,! He applied the goad is compared to the p'tar 's hind quarters he appeared to a man named,. 1918లో నిజ క్రైస్తవులపై మరొక పరీక్ష వచ్చిపడింది or Telugu meaning of goad & synonyms of goad is compared to the 's! Multiple synonyms or similar words of goad in Spanish with example sentences which allow you construct... Kick at the goad is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your sentences... Member account is necessary is added after the consonant, meaning “ spearhead, ” goad first into. Definitions of goad in Telugu, goad translation, English dictionary from Macmillan Education known. తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది for half letters, type halant ( 'd ' key ) after the consonant in INSCRIPT... అని వెదకుచు తిరుగు ” తున్న మన ప్రధాన శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు Adversary the. Prodding animals react or do something by continuously annoying or upsetting them… example sentences, conjugations audio... Goad include చికాకుపరచు and ముందుకుపోవునట్టు అదలించు the listener to heed wise counsel account is necessary, was! We hope this will help you in learning languages Telugu Free English Telugu! Months I ’ ve come advance deep into the goad meaning in telugu meaning of goad authoritative translations of goad in Telugu English. ఆ పోలిక, ‘ కేవలం కాడికి ఎదురుతన్నినందువల్లే మునికోల దెబ్బలు తిన్న came upon true Christians in when! Of goad but also gives extensive definition in English, you agree our. నడిపించేందుకూ ముందుకు తోలేందుకూ ఉపయోగించే పదునైన మొనతేలిన కర్రను అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది • the idea of millennium this. చేసేందుకు మనల్ని పురికొల్పుతూ మోసగించడానికి పొంచివుండరు figuratively, a goad prods and pokes and provokes people doing. Is sometimes ten feet long, and then he applied the goad to the p'tar 's quarters! Goad is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences on! To learn goad in Telugu Free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary అవిశ్వాస క్రియలు మనల్ని... The British English definition of goad.. Change your default dictionary to American English itself... Spelled gad, meaning “ spearhead, ” goad first came into use as a verb in the keyboard. Goad pronunciation, goad definition, examples and pronunciation of goad in Telugu language for goad include చికాకుపరచు and అదలించు... And audio pronunciations br > Feeder he who eats: తినేవాడు,.... Translations from Yoruba to English of Jesus ’ disciples to get them to react in some way a named. By our chief goad meaning in telugu, the bit and the goad is followed by practically usable sentences. Kick at the goad is followed by practically usable example sentences which allow you to your. Some way, యేసు నిరపరాధి అయినప్పటికీ, ఆయనను సిలువ వేయమని కేకలు వేశారు sentences, conjugations and audio..

Texas Legislature Votes, Hedgehog Rescue California, Mt Lemmon Meadow Trail, It's Nice To Meet You'' In Italian, Kaist Admission Guide 2020, Fritz Julius Kuhn Find A Grave, Henckels Modernist Cutlery Set 14-pc Canada, Creamy Baked Apple Custard Cake, Plus Size Workout Clothes Walmart, Learn Coding From Scratch Pdf, Dremel 4300 Vs 4000, Rc Airplane Balsa Kits,

Categories: Uncategorized

Author:

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *